Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu

ul. Słowackiego 80  PL 87 – 100 Toruń

 Telefon +48/056/622-36-32

 

Jezioro Mozedel

 

Typ  karasiowy       

jezioro przepływowe – zlewnia  rzeki Laka – Kakaj                                      

Powierzchnia 2,86 ha                                Objętość                   tyś. m3

Długość maksymalna 200 m                   Szerokość maksymalna 180 m

Głębokość maksymalna 3,60 metra          Głębokość średnia 1,60 metra

Długość linii brzegowej 720m

Położenie: szerokość geograficzna 53˚29,14’ długość geograficzna 19˚23,05’

 

Jezioro Mozedel jest płytkim zbiornikiem wodnym, położonym w kompleksie leśnym w pobliżu wsi Skarlin. Kształt jeziora jest owalny.

Przez jezioro przepływa strumień Laka – Kakaj dopływ Osy.

Linia brzegowa słabo rozwinięta w większości zarośnięta pasem roślinności wynurzonej. Dno płaskie muliste.

Często występuje zjawisko zakwitów wody.

Brzegi jeziora są płaskie, lub łagodnie wzniesione.

Jezioro otoczone jest wokół lasami i łąkami.

Rzędna wieloletnia lustra jeziora Mozedel  wynosi 92,7 m npm.

Rybostan jeziora mało urozmaicony – gatunki ryb dominujące w akwenie to: płoć ; leszcz ; okoń ; szczupak ; lin ; krąp ; sporadycznie węgorz.

 

 

Obowiązuje zakaz używania łodzi z silnikami spalinowymi

 Strefa Ciszy

 

Dojazd z Nowego Miasta Lubawskiego drogą powiatową 1244N do wsi Skarlin.

W centrum  wsi skręcamy w prawo w drogę gruntową biegnącą przez kompleks leśny w kierunku wsi  Bielice po około 3 km dojeżdżamy w  pobliże jeziora.

Brak możliwości bezpośredniego dojazdu do linii brzegowej jeziora.

Pojazd można zostawić na poboczu drogi. Dostęp do jeziora bardzo utrudniony

 z uwagi na podmokły – grząski, bagnisty teren wokół jeziora.

Jezioro trudne – mało przyjazne dla wędkarzy – raczej dla wędkarzy traperów.

 

 

Opracował Marek Połomski

 

Foto  Marek Połomski

 

Foto  Marek Połomski

 

Foto  Marek Połomski

 

Foto  Marek Połomski

Foto  Marek Połomski

 

Foto  Marek Połomski

Foto  Marek Połomski

 

Foto  Marek Połomski

Foto  Marek Połomski

 

Żeremie bobrów na jeziorze Mozedel

Foto  Marek Połomski