UNIWERSYTET GDANSKI

Wydzial Ekonomiczny Armii Krajowej 119/121 81-824 Sopot


 

 

Komitet  Gl6wny  Og61nopolskiej  Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej

 

Sopot, 30 listopada 2018 r.


 

 

 

 

Szanowni Panstwo,

 

Z przyjemnoscil:! informujemy, ze do zawod6w II stopnia - na podstawie uzyskanych wynik6w - zostali zakwalifikowani nastypujl:!CY uczestnicy zawod6w I stopnia  w  Zespole Szk6l Nr  2 w Lubinie  im. Jana Wyzykowskiego

 

1. Kowalczyk Alan 2.   Morawski Oskar

3. Grzeskiewicz Szymon 4.   Sowiecki Marcin

5.   Wysocka Dominika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczl:!CY Komitetu Organizacyjnego III Og6lnopolskiej  Olimpiady  Spedycyjno  - Logistycznej

 

 

dr hab. Przemyslaw Borkowski , prof. nadzw.