AKTUALNOŚCI INNE

Sprzątanie Świata

27.09.2018 roku klasy 1 PL, 1 AL, 1 HT z dużym zaangażowaniem, sprzątały las na osiedlu Zalesie. Uczniów aktywnie wspierali opiekunowie: Pani Inga Kruk, Pani Joanna Politowicz, Pan Mariusz Gelczuk.
Powinniśmy pamiętać o kilku ważnych sprawach, związanych z naszymi kontaktami ze środowiskiem naturalnym: rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach; styropianowa tacka do żywności rozkłada się 500 lat, jedna bateria z zegarka elektronicznego jest w stanie skazić 1m3 i zatruć 400 litrów wody, 1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody, wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.