AKTUALNOŚCI

Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość”

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować wszystkich nauczycieli, rodziców oraz uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie o powstaniu w naszej szkole

 Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji „Lepsza Przyszłość”.


Naczelnym celem działalności stowarzyszenia jest wsparcie procesu kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego w  Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie  poprzez pozyskiwanie funduszy z przeznaczeniem na tworzenie nowoczesnych form nauki z jednoczesnym poszerzeniem oferty edukacyjnej. Krzewienie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa, działanie na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży z promocją zdrowia i przeciwdziałaniu uzależnieniom będzie naszym priorytetem.

Stowarzyszenie będzie wspierać rozwój infrastruktury oraz wyrównywać szanse młodzieży w dostępie do edukacji. Nie zapomni również,
o działalności charytatywnej wspierając wolontariat oraz osoby niepełnosprawne.


Z tego miejsca pragniemy zachęcić wszystkie osoby, którym zależy na nowoczesnej formie i sposobie nauki naszych dzieci do wsparcia naszej działalności jak również, wstąpienia w nasze szeregi.

Facebook

Z pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji
„Lepsza Przyszłość”

STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

ul. Szpakowa 1, 59-300 Lubin

KRS 0000845399
NIP 6922523850
REGON 386262554

Nr konta 76 1020 3017 0000 2202 0515 3012

Dokonując przelewu w tytule proszę wpisać: „składka członkowska za rok 2020” np. Jan Kowalski lub
                                                               „wpłata na cele statutowe”