AKTUALNOŚCI

„Pole elektromagnetyczne i jego działanie” – podsumowanie akcji.

W I półroczu, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lubinie, w naszej szkole prowadzona była akcja informacyjna dotycząca szkodliwego działania pól elektromagnetycznych w związku z użytkowaniem urządzeń emitujących te pola, np. telefony komórkowe, routery WI-FI, stacje bazowe telefonii komórkowej, itp. Celem akcji była profilaktyka zagrożeń, edukacja i uświadamianie użytkowników urządzeń bezprzewodowych, jak ograniczać narażenie i […]