INNE WARSZTATY I Kursy

Targi Pracy

W dniu 22.11.2018 w naszej szkole odbyły się Targi Pracy. Celem ich była pomoc młodzieży w zdobyciu cennych informacji i wskazówek przed wyborem ścieżki zawodowej oraz przygotowanie do przemyślanego i skutecznego wejścia na rynek pracy. Młodzi ludzie mieli możliwość zapoznać się z ofertą instytucji rynku pracy, wśród których obecni byli m. in. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Policja, Powiatowy Urząd Pracy i inni. Przedsięwzięcie miało charakter wystawienniczy, a każdy wystawca miał możliwość prezentacji swojej działalności z ofertą usług dla młodzieży.

Organizatorzy spotkania: J. Knutelska i J. Tyrpak

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.