TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK EKONOMISTA

Ten zawód ma najdłuższą tradycję w naszej szkole i wciąż jest to zawód z przyszłością.

Jest to doskonały kierunek dla tych, którzy chcą nabyć umiejętność:

» planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
» obliczania podatków
» prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
» prowadzenia rachunkowości
» posługiwania się fachowym słownictwem ekonomicznym w obcym języku
» korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych finansowo – księgowych

Kwalifikacje do uzyskania:

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU.36. Prowadzenie rachunkowości

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia,księgowości, zbytu i planowania produkcji, w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej, organach samorządu terytorialnego, w instytucjach prowadzących badania rynku.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.