TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Na tym kierunku nabędziesz umiejętność:

» oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania
» sporządzania i ekspozycji potraw i napojów
» planowania i oceny żywienia
» organizowania produkcji gastronomicznej
» planowania i realizacji usług gastronomicznych
» posługiwania się językiem obcym

Kwalifikacje do zdobycia:

TG.7. Sporządzanie potraw i napojów
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, biologia, chemia
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, chemia

Zajęcia praktyczne będą się odbywać w pracowni technologii żywienia wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt gastronomiczny. Technik żywienia i usług gastronomicznych może podjąć pracę w placówkach świadczących usługi gastronomiczne (restauracje, bary, hotele), w zakładach związanych z żywieniem zbiorowym (stołówki szkolne, sanatoria, szpitale, stołówki przedszkolne), może prowadzić własną działalność gastronomiczną.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.
 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.