AKCJE

W listopadzie w naszej szkole została zorganizowana zbiórka pieniędzy na zakup pluszowych misiów, które zostały przekazane dzieciom przebywającym na oddziale dziecięcym w Szpitalu przy ul. Bema w Lubinie.

Wszystkim klasom, które wzięły udział w zbiórce serdecznie dziękujemy!

dzień pluszowego misia

Uczniowie naszej szkoły przygotowali paczki mikołajowe dla dzieci z Domu Samotnej Matki w Ścinawie. Paczki zostaną przekazane 06.12.2013. Dziękujemy za ofiarność i zachęcamy do dalszego wspierania inicjatyw Samorządu Uczniowskiego.

paczki mikołajowe 2