ARKUSZE

Egzamin maturalny pisemny – arkusze egzaminacyjne

Arkusze egzaminacyjne od stycznia 2003 roku są do pobrania na oficjalnej stronie OKE Wrocław [KLIK]

oraz od maja 2005 roku na stronie CKE [KLIK]