SAMORZĄD

OPIEKUNOWIE

mgr Joanna Knutelska
mgr Joanna Tyrpak
mgr Justyna Machoń

PRZEWODNICZĄCY

Kamil Denis

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Damian Łabędzki

SKARBNIK

Oliwia Wróblewski