DOKUMENTY

 Zasady składania pisemnej deklaracji

Pobierz plikpdf

» Zasady składania pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Deklaracja przystąpienia do egzaminu

Pobierz plik icon pdf

» Załącznik_3

Szczegółowe terminy składania deklaracji – rok 2018

Dotyczy uczniów, absolwentów szkół i absolwentów KKZ

 
Nazwa sesji Początek sesji Złożenie deklaracji
styczeń-luty 2018 10 stycznia 2018 9 września 2017
czerwiec-lipiec 2018 19 czerwca 2018 18 lutego 2018

UWAGI:

» Uczeń, słuchacz oraz absolwent szkoły składają dyrektorowi szkoły deklarację (załącznik 3) nie później niż na

4 miesiące przed  terminem egzaminu zawodowego.

» Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji.