INFORMATOR

Egzamin zawodowy – formuła 2012

Ogólne iformacje wprowadzające o egzaminie zawodowym wg Podstawy Programowej z 2012 r.

Pobierz plikpdf

» Egzamin zawodowy 2012

Informatory o wymaganiach egzaminacyjnych

Informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od 2013 roku

Pobierz plikpdf

» Fototechnik

» Technik ekonomista

» Technik handlowiec

» Technik hotelarstwa

» Technik logistyk

» Technik obsługi turystycznej

» Technik żywienia i usług gastronomicznych

Egzamin zawodowy – formuła 2017

Ogólne iformacje wprowadzające o egzaminie zawodowym wg Podstawy Programowej z 2017 r.

Pobierz plikpdf

» Egzamin zawodowy 2017

Informatory o wymaganiach egzaminacyjnych

Informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od 2018 roku

Pobierz plikpdf

» Fototograf

» Technik ekonomista

» Technik handlowiec

» Technik hotelarstwa

» Technik logistyk

» Technik obsługi turystycznej

» Technik żywienia i usług gastronomicznych

Informacja dla zdającego

Pobierz plikpdf

» Informacja dla zdającego egzamin zawodowy

» Projekt na egzaminie praktycznym

» Co warto wiedzieć o egzaminie zawodowym 

» Zacznij od Planowania

» Słowniczek – podstawowe pojęcia

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

Pobierz plikpdf

» Wykaz pomocy, jakie zdający przynosi na etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe