JEZYK ANGIELSKI

WEEK THREE (14.10.2019 – 18.10.2019)

DEMOGRAPHY

1. Jakie trzy segmenty etnokulturowe można wyróżnić w obrębie narodu kanadyjskiego?

2. Ile wynosi wskaźnik gęstości zaludnienia Kanady?

3. Ile grup etnicznych liczących co najmniej 100 tys. osób istnieje w Kanadzie i jaka jest największa grupa etniczna?

4. Who is Ed Komornicki?

5. Give five names of provinces in Canada where most Polish immigrants live.