PRAKTYKA

 

Rekrutacja Erasmus+   Program ERASMUS+

Program PO WER   Austria

Włochy

Praktyka zawodowa

Harmonogram praktyk » Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2021/2022

Regulamin praktyk  icon doc » Regulamin praktyki zawodowej w Zespole Szkół Nr 2

Podanie icon doc » Prośba o przyjęcie na praktykę  

Dziennik praktyk

Każdy uczeń przystępujący do realizacji planu praktyk zawodowych zobowiązany jest do prowadzenia „Dziennika praktyki zawodowej” (wzór widoczny na zdjęciu poniżej).

Przykładowe miejsca odbywania praktyki

Lista zakładów przyjmujących uczniów na praktyki:

Pobierz plik icon doc » Miejsca odbywania praktyki 

Dziennik praktyki zawodowej