PROCEDURY

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Pobierz plikpdf

» Egzamin zawodowy – sposób organizacji

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku

Pobierz plikpdf

» Egzamin zawodowy – procedury

O dostosowaniu warunków i form egzaminu do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Pobierz plikpdf

» Dostosowanie warunków egzaminacyjnych

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Odpłatność za egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie dotyczy:

1) uczniów bedących młodocianymi pracownikami (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),

2) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),

5) osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny).

Zgodnie z ww. przepisami wysokość opłaty za obie części egzaminu zawodowego – wynosi obecnie 173,20 zł.,

z czego:

– za część pisemną egzaminu – 1/3 ww. kwoty – to jest 57,73 zł.,

– za część praktyczną egzaminu – 2/3 ww. kwoty – to jest 115,47 zł.