WAŻNE INFORMACJE

UWAGA MATURZYŚCI!

Przypominamy, że do 10.07.2018 absolwenci uprawnieni do egzaminu poprawkowego mogą składać wniosek na w/w egzamin w sekretariacie szkoły.