WAŻNA INFORMACJA !!!

Lubin, dnia 09 maja 2019 r.

KOMUNIKAT – aktulizacja

Uprzejmie informuję, że w dniu 08 maja 2019 r. do Szkoły wpłynęła uchwała Zarządu Powiatu Lubińskiego (UCHWAŁA NR 125/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.), w sprawie braku zgody na uruchomienie kierunku technik programista. W mojej ocenie stanowisko Zarządu Powiatu wynika
z przesłanek pozamerytorycznych i może stanowić reakcję na stanowisko społeczności Szkoły na plany włączenia w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie III Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie. W związku z powyższym zwróciłem się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o uchylenie wadliwej uchwały i o ponowne rozpoznanie prośby o wyrażenie zgody na uruchomienie kierunku technik programista.
Należy podkreślić, że Zarząd Powiatu bezwarunkowo wyraził zgodę na uruchomienie w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie, nowych kierunków kształcenia: w zawodzie mechatronik (UCHWAŁA NR 92/2019 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 19 marca 2019r.),
w zawodzie operator obrabiarek skrawających (UCHWAŁA NR 93/2019 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 19 marca 2019r.), w zawodzie górnik podziemnej eksploatacji kopalni innych niż węgiel kamienny (UCHWAŁA NR 123/2019 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019r.), w zawodzie technik podziemnej eksploatacji kopalni innych niż węgiel kamienny (UCHWAŁA NR 122/2019 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019r.), co wskazuje na nierówne traktowanie szkół na terenie Powiatu Lubińskiego.
W załączeniu przedstawiam uzupełnioną dokumentację w sprawie uruchomienia nowego kierunku.

Łączę wyrazy szacunku,
Dyrektor Szkoły
Bogdan Dudek

STANOWISKO RADY PEDAGOGICZNEJ
SKARGA DO WSA
DODATKOWE SKANY DOTYCZĄCE KIERUNKU TECHNIK PROGRAMISTA
DODATKOWE SKANY DOTYCZĄCE KIERUNKU TECHNIK PROGRAMISTA CD… 
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
ciąg dalszy …

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
ciąg dalszy …

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF