WNIOSKI

1/ wniosek załącznik nr 1 – składają w sekretariacie szkoły do 15 każdego miesiąca uczniowie zamieszkali w Lubinie, w przypadku uczniów niepełnoletnich wniosek wypełnia rodzic/prawny opiekun.

2/ wniosek załącznik nr 2 – składają w sekretariacie szkoły do 15 każdego miesiąca uczniowie zamieszkali w Gminie Lubinie, wniosek wypełnia rodzic/prawny opiekun.

3/ wniosek załącznik nr 3 – składają w sekretariacie szkoły do 15 każdego miesiąca uczniowie zamieszkali w Gminie Lubinie, wniosek wypełnia pełnoletni uczeń.