INNE WARSZTATY I Kursy

Zajęcia dla rodziców

Rodzice uczniów klas I-ych w ramach zebrań z rodzicami brali udział w projekcie profilaktycznym „Wolność bez nałogów”, którego autorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie. Zajęcia dotyczyły szkodliwości dopalaczy i innych środków uzależniających.
Organizatorzy : panie pedagog B. Hawrysz i A. Sabat-Żełobowska.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.