ZASADY ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W IV TURNIEJU SZACHOWYM BARBÓRKA 2018