INNE

Zbiórka charytatywna

Nasza młodzież brała udział w akcji charytatywnej sponsorowanej przez Klub KGHM i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lubinie. Młodzież otrzymała paczki z przyborami szkolnymi.
Opiekunowie i organizatorzy : Panie pedagog B. Hawrysz i A. Sabat-Żełobowska