WAŻNE INFORMACJE

Zmiana Terminu Wyborów Do Rady Samorządu Uczniowskiego

Drodzy Uczniowie!
Informujemy, iż nastąpiła zmiana godziny przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego. Wybory, poprzedzone prezentacją kandydatów, odbędą 20 wrzesnia 2018 r. na 5 i 6 godzinie lekcyjnej.
Prosimy o punktualne przybycie przedstawicieli klas tj. przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz skarbnika/skarbników.
Dziękujemy i serdecznie zapraszamy.